Poszukiwania wykrywaczem ramowym zakończyły sie częściowym sukcesem