STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNE

„BIAŁY KRUK”

SEH

„BIAŁY KRUK”

Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Biały Kruk skupia ludzi żywo interesujących się historią naszej okolicy, którzy są miłośnikami historii i odkrywania tego co nie odkryte. Decyzja zapadła i Stowarzyszenie zostało założone 17.03.2019 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Eksploratorów. Wyznaczyliśmy sobie cele jakie chcemy realizować w ramach naszej działalności, oto najistotniejsze z nich :

Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, oraz szerzenie informacji I propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.

Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów I świadectw historii regionów I kraju, połączonej z informacją I upublicznieniem efektów tej działalności.

Podejmowanie I ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń I współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do stowarzyszenia działania, w tym pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami I innymi instytucjami, których działalność związana jest z historią regionów polski, jej dokumentowaniem, eksploracją itp.; Współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy I umiejętności różnych organizacji I środowisk w zakresie historii I eksploracji.
Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych.
Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów I innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna stowarzyszenia. Podejmowanie działań edukacyjnych z tego zakresu, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów I kraju. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego
Kreowanie zespołów roboczych I struktur wspomagających realizację wspólnych projektów I programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów stowarzyszenia (… )

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Rafał  Reiter

Rafał Reiter

Prezes Stowarzyszenia

Marek Bednarek

Marek Bednarek

Sekretarz Zarządu

Szymon Kulas

Szymon Kulas

Członek Zarządu

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMILOKALIZACJA